logo

Każdy klient jest ważny.
Każda sprawa jest wyjątkowa.

Ciekawostka historyczna:

W 1284 roku arcybiskup Jakub II Świnka uzyskał od ówczesnego papieża Marcina IV zgodę na mianowanie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego dwóch notariuszy publicznych.

W 1287 roku jeden z nich, notariusz Budzisław, pracujący w kancelarii arcybiskupiej, sporządził pierwszy znany na ziemiach polskich dokument notarialny.

Kancelaria Notarialna Sosnowiec – Notariusz Marcin Ślizak

Kancelaria Notarialna Marcin Ślizak świadczy usługi związane z dokonywaniem czynności notarialnych w Sosnowcu. Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Wszelkie czynności notarialne dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrą praktyką notarialną. Co więcej, podczas dokonywania tych czynności, notariusz jest zobowiązany czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem praw i interesów stron, dla których czynności te mogą mieć skutki prawne.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
• sporządza poświadczenia
• sporządza protesty weksli i czeków,
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
• spisuje protokoły,
• przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
• sporządza inne czynności wynikające w odrębnych przepisów.

Usługi notarialne

Świadczymy usługi notarialne zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Dbamy o dokładne wyjaśnienie naszym klientom wszelkich kwestii dotyczących możliwości prawnych dokonywanych przez nas czynności notarialnych. Wszystkie informacje uzyskane przez nas w trakcie tych czynności obejmuje tajemnica notarialna. Jeśli potrzebują Państwo skorzystać z usług notariusza w Sosnowcu, to zachęcamy do udania się do naszej kancelarii. Współpracujemy z klientami indywidualnymi oraz firmami z Sosnowca i okolic.

Szukasz notariusza?

ADRES:

ul. S. Małachowskiego 7/II
41-200 Sosnowiec

GODZ. URZĘDOWANIA:
poniedziałek, środa: 9:00-16:00
wtorek, czwartek: 9:00-18:00
piątek: 8:00-14:00
sobota: indywidualnie