Każdy klient jest ważny.

Każda sprawa jest wyjątkowa.

Ciekawostka historyczna:

W 1284 roku arcybiskup Jakub II Świnka uzyskał od ówczesnego papieża Marcina IV zgodę na mianowanie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego dwóch notariuszy publicznych.

W 1287 roku jeden z nich, notariusz Budzisław, pracujący w kancelarii arcybiskupiej, sporządził pierwszy znany na ziemiach polskich dokument notarialny.

Szukasz notariusza?