Nasza kancelaria notarialna w Sosnowcu zapewnia kompleksową obsługę notarialną – szeroki zakres wykonywanych czynności pozwala nam na obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Od początku istnienia firmy dbamy o zabezpieczenie praw i interesów klientów. Zapewniamy m.in. sporządzanie umów (aktów notarialnych), poświadczeń oraz protokołów. Wszystkie czynności dokonane przez notariusza mają, zgodnie z prawem, charakter dokumentu urzędowego. Czynności te określa ustawa Prawo o notariacie.

Przy dokonywaniu czynności notariusz zawsze ma na względzie bezpieczeństwo praw i interesów stron, dla których dana czynność notarialna może spowodować skutki prawne. Za dokonanie określonych czynności notariusz pobiera taksę notarialną, której stawka określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Mamy wieloletnie doświadczenie i rozległą wiedzę notarialną, a w swojej pracy kierujemy się etyką zawodową notariusza oraz dobrem klienta. Dążymy do stałego podnoszenia naszych kwalifikacji zawodowych, aby móc świadczyć oferowane przez nas usługi na najwyższym poziomie.