Notariusz Marcin Ślizak, jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad tym, aby wszelkie czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Nasza kancelaria notarialna świadczy usługi notarialne również dla klientów z Dąbrowy Górniczej i okolic. Stawki za wykonane czynności są określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473, z późn. zm.).

Zakres czynności notarialnych

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (m.in. umowy darowizny, sprzedaży, zamiany, dożywocia, podziału spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku, umowy majątkowe małżeńskie),
 • sporządza akty prawne, w których dłużnicy poddają się egzekucji,
 • sporządza pełnomocnictwa,
 • sporządza testamenty,
 • sporządza poświadczenia,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu dokonania czynności notarialnych prosimy o kontakt z naszą kancelarią. Szczegółowo wskażemy jakie dokumenty będą niezbędne do danej czynności oraz ustalimy dogodny dla Państwa termin.