Nasza kancelaria notarialna świadczy usługi notarialne również dla klientów z miejscowości Siemianowice Śląskie i okolic. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie tych uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a sporządzane przez niego akty notarialne mają charakter dokumentów urzędowych. Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Notariusz zobowiązany jest również do bezpłatnego udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Co zalicza się do czynności notarialnych?

Zgodnie z prawem o notariacie do czynności notarialnych zalicza się:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczenie własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu i zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszych usług notarialnych, zachęcamy do kontaktu z kancelarią.