Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem sporządzonym przez notariusza, w którym wskazuje się spadkobierców danego spadkodawcy, a także informuje o przysługujących im udziałach w spadku. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy. Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest jednym ze sposobów na formalne stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku a notarialne poświadczenie dziedziczenia

Powołanie do spadku nie oznacza automatycznego nabycia majątku zmarłego. W tym celu spadkobierca musi dopełnić określonych formalności. Ma on możliwość skorzystania z drogi sądowej albo notarialnej. Stwierdzenie nabycia spadku jest procedurą sądową, która może trwać wiele miesięcy. Poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest zdecydowanie szybszą opcją.

Alternatywa dla sądowego postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku

Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, należy skontaktować się z notariuszem i umówić na konkretny termin sporządzenia aktu. Warunkiem do spisania dokumentu jest obecność przy tej czynności wszystkich spadkobierców – ustawowych lub testamentowych. Zadaniem notariusza w tym postępowaniu jest ustalenie, kto jest spadkobiercą i w jakim udziale dziedziczy.