Niektóre dokumenty, aby nabrały mocy urzędowej, muszą zostać poświadczone notarialnie. Oznacza to, że dokumenty te powinny zostać sporządzone lub potwierdzone przez notariusza. Dotyczy to w szczególności spółek handlowych, których specyfika wymaga korzystania z usług notarialnych. Kodeks spółek handlowych reguluje formalności (dokumenty, umowy i oświadczenia), które powinny być wykonywane w obecności notariusza.

Prawo o notariacie określa, jakie formy mogą mieć wszelkie czynności notarialne. Zapraszamy do kancelarii notarialnej Marcina Ślizaka w celu dokonania formalności z zakresu prawa handlowego w obecności notariusza. Wszelkie czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii w Sosnowcu.

Prawo spółek

Notariusz w zakresie prawa spółek dokonuje następujących czynności:

  • sporządza poświadczenia własnoręczności podpisów pod umowami zbycia udziałów lub akcji w spółkach.