Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tzw. wspólność majątkowa małżeńska – obowiązuje z mocy prawa. Polega ona na tym, że wszelkie ruchomości, jak i nieruchomości nabyte w trakcie trwania małżeństwa, z pewnymi wyjątkami, należą do majątku wspólnego małżonków. Można jednak ustrój ten zmienić w drodze umowy sporządzonej przed notariuszem, tzw. umowy majątkowej małżeńskiej, którą należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. Umowa ta może rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową małżeńską. Może również wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Ustroje majątkowe w małżeństwie

W małżeństwie mogą istnieć następujące ustroje majątkowe:

  • wspólność majątkowa,
  • rozszerzona wspólność majątkowa,
  • ograniczona wspólność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Kiedy należy sporządzić umowę majątkową małżeńską?

Umowa majątkowa małżeńska może zostać sporządzona przed zawarciem związku małżeńskiego lub już w trakcie trwania małżeństwa. Co więcej, może być w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana. Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej konieczne jest zgodne stawiennictwo małżonków przed notariuszem wraz z dowodem tożsamości oraz okazanie notariuszowi odpisu aktu małżeństwa – w przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania małżeństwa. Małżeńskie umowy majątkowe najczęściej stosowane są w związkach, w których przynajmniej jedna osoba prowadzi działalność gospodarczą.